Zákazy koček končí, práva nájemníků posílila

Nový občanský zákoník přinesl významné změny také v oblasti nájemních vztahů. Nájemce si podle zákoníku v mnohém polepší. Pronajímatel mu například už nemůže smluvně zakázat například návštěvy v jeho domácnosti ani chování psa či kočky. Chov domácích mazlíčků ovšem nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům. Příklad: …

Od 01.01.2013 už zvieratá nebudú v Českej republike označované ako veci

Hoc naše mačky a psov milujeme ako vlastné deti, jedávame s nimi, oslavujeme ich narodeniny a kupujeme vianočné darčeky, v právnom ponímaní Slovenskej republiky sú stále chápané len ako veci. Vec ale nemá žiadne práva, nemôže dediť a nevzťahuje sa na ňu ani príslušná ochrana. V Českej republike, kde údajne …

Novela Trestného zákona 2011 sprísnila tresty za týranie zvierat

Minulý rok sa po úspešnej petičnej akcii za zmenu sadzieb v prípadoch týrania zvierat podarilo dosiahnuť zmenu platných právnych predpisov. Novela Trestného zákona, ktorá výrazne sprísňujúca tresty za týranie zvierat nadobudla účinnosť od 1. septembra 2011. Zvýšila sa horná hranica sadzby za opakované alebo zvlášť kruté týranie zvierat či utýranie …

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat – nové povinnosti a zmeny

Posledné obdobie prinieslo veľa pozitívnych legislatívnych zmien smerujúcich k zlepšeniu ochrany našich zvierat (trestný zákon, poľovnícky zákon). Novelizáciou prešiel aj proces identifikácie a registrácie spoločenských zvierat a od 01. februára je v platnosti i nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva číslo 19., ktorá dopĺňa Zákon o veterinárnej starostlivosti číslo 39/2007.

Schválená novela poľovníckeho zákona chráni naše psy a mačky

V stredu 08.02.2012 sa zvieratkám dostalo ďalšieho víťazstva na legislatívnom poli. Konečne Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. V poslednom období je to ďalšia pozitívna zmena legislatívy v prospech našich milovaných zvierat.