Právo: Ze života zvířat

S novým občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost před rokem, se změnil i status zvířete. Člověk nebo věc, nic jiného ve staré právní úpravě neexistovalo. Co nebylo člověkem, bylo věcí a naopak. Jenže zvíře je živý tvor, považovat ho za věc by bylo bezcitné a člověkem být logicky nemůže. Již …

Zákazy koček končí, práva nájemníků posílila

Nový občanský zákoník přinesl významné změny také v oblasti nájemních vztahů. Nájemce si podle zákoníku v mnohém polepší. Pronajímatel mu například už nemůže smluvně zakázat například návštěvy v jeho domácnosti ani chování psa či kočky. Chov domácích mazlíčků ovšem nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům. Příklad: …

Od 01.01.2013 už zvieratá nebudú v Českej republike označované ako veci

Hoc naše mačky a psov milujeme ako vlastné deti, jedávame s nimi, oslavujeme ich narodeniny a kupujeme vianočné darčeky, v právnom ponímaní Slovenskej republiky sú stále chápané len ako veci. Vec ale nemá žiadne práva, nemôže dediť a nevzťahuje sa na ňu ani príslušná ochrana. V Českej republike, kde údajne …

Novela Trestného zákona 2011 sprísnila tresty za týranie zvierat

Minulý rok sa po úspešnej petičnej akcii za zmenu sadzieb v prípadoch týrania zvierat podarilo dosiahnuť zmenu platných právnych predpisov. Novela Trestného zákona, ktorá výrazne sprísňujúca tresty za týranie zvierat nadobudla účinnosť od 1. septembra 2011. Zvýšila sa horná hranica sadzby za opakované alebo zvlášť kruté týranie zvierat či utýranie …

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat – nové povinnosti a zmeny

Posledné obdobie prinieslo veľa pozitívnych legislatívnych zmien smerujúcich k zlepšeniu ochrany našich zvierat (trestný zákon, poľovnícky zákon). Novelizáciou prešiel aj proces identifikácie a registrácie spoločenských zvierat a od 01. februára je v platnosti i nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva číslo 19., ktorá dopĺňa Zákon o veterinárnej starostlivosti číslo 39/2007.

Zákon na ochranu zvierat

O prebiehajúcej petičnej akcii za prijatie ZÁKONA NA OCHRANU ZVIERAT som už nedávno informoval. Medzičasom však prišlo ku zmene politickej situácie, ktorá samotný akt prijatia zákona asi o niečo pozdrží. Na druhú stranu sa diskusia o tomto veľmi dôležitom právnom predpise môže stať predmetom