Výskum sa zameriaval na zisťovanie rozdielov v osobnostných vlastnostiach ľudí, ktorí sa považujú za milovníkov mačiek a tých, ktorí sa považujú za milovníkov psov. Konkrétne sme zisťovali päť osobnostných vlastností – neuroticizmus, extraverziu, otvorenosť voči zážitkom, prívetivosť a svedomitosť. Taktiež sme zisťovali rozdiely medzi majiteľmi a nemajiteľmi spoločenského zvieratka v empatii, osamelosti a depresivite.

Celkovo sa do výskumu zapojilo 174 respondentov – 53 mužov a 121 žien. Priemerný vek respondentov bol 31 rokov.

Na základe výsledkov zo zahraničných výskumov sme stanovili hypotézy a predpokladali sme, že:

• milovníci mačiek budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti neuroticizmus v porovnaní s milovníkmi psov
• milovníci psov budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti extraverzia v porovnaní s milovníkmi mačiek
• milovníci mačiek budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti otvorenosť voči zážitkom v porovnaní s milovníkmi psov
• milovníci psov budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti svedomitosť v porovnaní s milovníkmi mačiek
• milovníci psov budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti prívetivosť v porovnaní s milovníkmi mačiek

Týchto päť prvých hypotéz sa nám nepotvrdilo a nezistili sme žiadne rozdiely v spomínaných osobnostných vlastnostiach medzi milovníkmi psov a milovníkmi mačiek. Zistili sme len rodové rozdiely a to, že ženy mali vyššie skóre neuroticizmu a muži milovníci psov mali vyššie skóre svedomitosti ako ženy milovníčky psov.

Ďalej sme predpokladali nasledujúce rozdiely medzi majiteľmi a nemajiteľmi spoločenských zvierat:

• majitelia budú mať vyššie skóre v osobnostnej vlastnosti empatia v porovnaní s nemajiteľmi
• majitelia budú mať nižšie skóre v osobnostnej vlastnosti osamelosť v porovnaní s nemajiteľmi
• majitelia budú mať nižšie skóre v osobnostnej vlastnosti depresivita v porovnaní s nemajiteľmi

Prvý predpoklad sa nám potvrdil – majitelia spoločenských zvierat mali štatisticky významne vyššie skóre empatie ako nemajitelia. Druhý predpoklad sa nám nepotvrdil, pretože dôležitejším faktorom v rámci osamelosti bolo to, či respondent býva sám alebo s niekym a nie to, či vlastní nejaké zvieratko. Tretí predpoklad sa nám potvrdil – majitelia mali štatisticky významne nižšie skóre depresivity ako nemajitelia.

Samozrejme výsledky tohto výskumu je potrebné brať s rezervou, nakoľko vzorka respondentov bola pomerne malá a je potrebné brať do úvahy aj množstvo iných faktorov, ktoré mohli ohrozovať internú validitu výskumu. Výsledky nie je možné zovšeobecňovať, ide len o úvodnú sondu do tejto problematiky.

Na záver ešte raz VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa do výskumu zapojili. 🙂

Veronika Potočňáková

Podobné články:
Výskum – Milovníci mačiek vs. milovníci psov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..