V poslednom období – skôr rokoch – na Slovensku pribúda v obciach, mestečkách, mestských častiach a mestách zákazov kŕmenia túlavých mačiek. Tie sú podľa „informovaných“ a „odborníkov“ zdrojom nákaz a ohrozujú blízke ihriská, deti. Rovnako pozostatky potravy lákajú hlodavce a tie sa premnožujú.
Okrem týchto „pádnych“ argumentov sú za zákazmi početné sťažnosti miestnych obyvateľov, ktorí mačky pri svojich bytovkách jednoducho neznesú. Tí zašlú sťažnosť na mestský úrad a ten má povinnosť sa problémom ďalej zaoberať a riešiť ho.
Tu je konkrétny príklad z Galanty.

Mestský úrad v Galante upozorňuje obyvateľov bytových domov na sídlisku štvrť SNP a Revolučná na zákaz kŕmenia túlavých mačiek z dôvodu ich zvýšeného výskytu v predmetných lokalitách.

Na základe podnetu obyvateľov sídliska SNP poverení pracovníci mesta podnet preverili vykonaním kontroly. Kontrolou bolo zistené, že túlavé mačky sa v tejto obytnej zóne vyskytujú vo zvyšenom počte a sú prikrmované obyvateľmi niektorých bytových domov. Zvyšky jedál následne zostávajú uložené na verejných priestranstvach, čím taktiež dochádza k premnoženiu hlodavcov.

Vzhľadom k tomu, že na sídlisku sa nachádza detské ihrisko a zelené plochy slúžiace na oddych, je tento výskyt o to nebezpečnejší a obava zo šírenia infekčných chorôb opodstatnená. Mačky znečisťujú zelené plochy exkrementami, rovnako priestory ihriska, pieskoviska, čím je zdravie detí ohrozené vo väčšej miere.

Obraciame sa na obyvateľov predmetnej lokality o rešpektovanie tohto upozornenia, ktorého cieľom je obmedziť množenie a pohyb túlavých mačiek na sídlisku s dôrazom aj na prevenciu pred prípadným šírením infekčných ochorení. Riešenie tohto problému každoročne stojí mesto nemalé finančné prostriedky, preto apelujeme na zodpovednosť každého jednotlivca. Vzhľadom na rozsah premonoženia túlavých mačiek na predmetnom sídlisku budú zo strany mesta prijaté opatrenia na eliminovanie tohto problému.

V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne podnetov kontaktujte MsÚ Galanta – oddelenie podnikateľskej činnosti č.t.031/7884372 p. Deákovú alebo linku MsP Galanta č. 159.

Ďakujeme za pochopenie!

Správa prevzatá z webu mesta Galanta.

Podľa zdrojov z tejto stránky však samotné kŕmenie mačiek nie je zakázané. To, čo trápi mestské úrady sú nádoby so zvyškami jedál a pokrmov, ktoré pôsobia ako lákadlo pre hlodavce, znečisťujú prostredie a zapáchajú – najmä v letných mesiacoch.
Preto ak kŕmite mačky, nádoby po sebe spracte a taktiež nedojedené kúsky potravy a vyhnete sa komplikáciám. Rovnako by ste nemali mačkám budovať pelechy či iné úkryty. V niektorých mestských častiach hlavného mesta za to hrozia sankcie.
V Petržalke kŕmiči (miskami, krmivami a pelechmi) vytvárajú odpad, čímporušujú ustanovenie § 5 ods. 3 VZN č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku a hrozí im pokuta do výšky 165,97 €, v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 16,59€ .

Takže kŕmte , ale uvážene a vždy dodržujte poriadok!:)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..