Všechny politické strany kandidující do Evropského parlamentu (na které byl k dispozici kontakt) jsme oslovili s prosbou o vyjádření názoru na návrhy Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (jejímž členem je i Svoboda zvířat). Podporou těchto návrhů by jako budoucí europoslanci/europoslankyně mohli výrazně snížit utrpení zvířat v laboratořích. Jejich odpovědi nyní přinášíme. Strany, které v přehledu chybí, na naši žádost nereagovaly.

Jde o tyto návrhy (podrobnější informace naleznete zde):

1. UKONČENÍ TESTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO DOMÁCNOST A JEJICH SLOŽEK NA ZVÍŘATECH V CELÉ EVROPĚ DO ROKU 2018
2. NAVÝŠENÍ INVESTIC NA VÝVOJ METOD BEZ POUŽITÍ ZVÍŘAT VYČLENĚNÍM 80 MILIÓNŮ EUR ROČNĚ
3. STANOVENÍ LHŮTY PRO UKONČENÍ TESTŮ Z KATEGORIE „ZÁVAŽNÝCH POSTUPŮ“
4. STANOVENÍ CÍLE SNÍŽIT POČET TZV. LABORATORNÍCH ZVÍŘAT V POROVNÁNÍ SE SOUČASNÝM POČTEM

Svoboda zvířat doporučuje vzít při volbách v úvahu i názory politických stran na ochranu zvířat a vyzývá občany, aby se sami ptali jednotlivých kandidátů/kandidátek na další názory o ochraně zvířat a požadovali zařazení ochrany zvířat do volebních programů.
Odpovědi kandidujících stran

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1. V případě prokázání funkční alternativy návrh podporujeme.
2. 2% z rozpočtu je přijatelná částka při ohledu na očekávaný výsledek, takže jsme také pro.
3. Podporujeme
4. Rovněž nelze jinak, než podpořit.
Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM je proti zbytečnému testování na zvířatech, třeba z důvodu vývoje nových kosmetických přípravků. Pokud jde o vývoj nových léků zachraňujících životy lidí a není jiného zbytí (nejde testovat na uměle vyrobených organismech), pak je tento způsob testování přijatelný. Vždy by však měly být vytvořeny humánní podmínky pro chov takovýchto zvířat.
Liberálně ekologická strana

Všechny návrhy podporujeme.
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Všechny návrhy podporujeme.
Strana práce

Paní, dobrý den,

já totiž nejím mrtvoly, tedy maso, víte? Víte o tom, že denně se na světě – protože lidi běžně – oněch 7 miliard – žerou maso – kvůli nim zabije milióny kusů vepřů, miliony kusů skotu? Víte o tom? Aby lidi mohli žrat svoje maso, svoje masíčko. A to Vám nevadí. Totální vybíjení zvěře – aby je lidi mohli sežrat. Denně.

To je moje odpověď na Vaše zavádějící otázky, paní. A jinak ale buďte zdráva
Strana republika

Návrhy plně podporujeme.
Strana Zelených

Strana zelených dlouhodobě podporuje ochranu zvířat. Konkrétní návrhy, které se týkají ochrany zvířat, jsou součástí volebního programu do Poslanecké sněmovny i do Evropského parlamentu. Strana zelených prosazuje ukončení pokusů na živých zvířatech a podporuje využití alternativních metod testování. Naši budoucí poslanci a naše budoucí poslankyně Evropského parlamentu se zavazují k podpoře uvedených návrhů, které předkládá Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a budou aktivně podporovat jejich přijetí na půdě Evropského parlamentu.

1. Vítáme zákaz testování, dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech v rámci EU a podporujeme rozšíření zákazu i na prostředky pro domácnost a jejich složky. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativní způsoby testování nejen v kosmetickém průmyslu, ale i ve vědě a medicíně, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat. Výrobky pro lidskou potřebu lze vyrábět bez krutosti na zvířatech.

2. Evropská unie patří k nejprogresivnějším, co se týče inovací metod testování bez použití zvířat. Problémem je skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporován. Podpoříme proto získávání financí a navýšení investic do projektů, které se zaměřují na alternativní metody testování, čímž také podpoříme rozšiřování etického přístupu ve vědě. Částka vyčleněna na podporu alternativních metod testování je jen malou částí celkového rozpočtu EU pro vědu. Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporovalo výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe.

3. Jednoznačně podporujeme ukončení testů z kategorie „závažných postupů“, která je součástí evropské směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Zvířata jsou při těchto, často zbytečných, procedurách vystavena krutým podmínkám, které mají negativní dopad na jejich fyzické a psychické zdraví a pohodu. Tyto kruté experimenty na primátech a dalších druzích zvířat nemohou být omluveny žádnými vědeckými či jinými účely, zejména proto, že je lze nahradit moderními metodami bez použití živých zvířat.

4. Ročně je jen v EU použito přes 10 milionů zvířat pro laboratorní účely a tento počet stále roste. Je to obrovské číslo, které lze právě díky alternativním metodám testování, snížit. Strana zelených proto jednoznačně podpoří závazek snižovat počet tzv. laboratorních zvířat. Budeme apelovat na EU, aby zveřejnila pokyny pro členské státy o tom, jak snižovat počet zvířat v laboratořích a aby zavázala členské země k naplnění těchto pokynů.
Svobodní

Svobodní jsou rozhodně proti jakékoliv formě týrání zvířat. Pokusy na zvířatech by měly být co nejvíce omezeny. Svobodní považují tuto problematiku za etický problém.
Právní regulace totiž naráží na principiální překážku, protože morálku nelze uzákonit. Pokusy o uzákonění morálky zpravidla vedou ke zhoršení situace.
Firmy by měly informovat veřejnost o etickém zdůvodnění svých experimentů se zvířaty, pokud o to veřejnost požádá.
TOP 09

1. Všude tam, kde lze pokusy na zvířatech nahradit, je třeba usilovat o omezování jejich využívání. Zároveň je ovšem třeba vzít v úvahu, že některá testování mohou být v zájmu samotných živočichů, aby se předešlo jejich umírání v důsledku kontaktu s rezidui končícími v přírodě (historicky např. DDT, PCB, ftaláty, hormonální antikoncepce apod.).

2. V první řadě je třeba se ujistit o efektivním využívání stávající podpory ve výši 250 miliónů EUR, v případě nezbytné potřeby provést úpravu podpory.

3. Konkrétní lhůtu je třeba stanovit ihned, jakmile bude zřejmé, že testy z kategorie „závažných postupů“ lze alternativně nahradit.

4. Racionální snižování počtu pokusných zvířat je trvale opodstatněné. Rozhodování akreditačních a etických komisí musí zohledňovat nejnovější poznatky o rozsahu emocionálního vnímání zvířat.

Celou novinku včetně příloh naleznete zde: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/nazory-stran-kandidujicich-do-evropskeho-parlamentu-na-navrhy-tykajici-se-pokusu-na-zviratech.htm

Info prevzaté z newslettra Svodody zvířat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..