Evropská komise minulý týden zveřejnila dlouho očekávanou zprávu o REACH, která měla představovat komplexní zhodnocení toho, jak nařízení REACH v EU funguje od roku 2007, kdy začalo platit. Evropský systém testování chemických látek REACH představuje registraci, hodnocení a povolování chemických látek.

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) sdružuje 24 evropských organizací na ochranu zvířat (včetně Svobody zvířat). Je hlavní organizací na ochranu zvířat, která sleduje provádění právních předpisů REACH, aktivně se vyjadřuje k návrhům testů na zvířatech a sleduje všude, kde je to možné, rozhodování Evropské chemické agentury (ECHA) o těchto testech. Od počátku své činnosti v roce 2008 se ECHA snaží být dostatečně vstřícná vůči zainteresovaným stranám a v nedávné době jsme zaznamenali další zlepšení přístupu k informacím o výsledcích její práce. ECEAE se nicméně setkala s mnoha problémy týkajícími se testů na zvířatech a jsme zklamáni tím, že zpráva Komise se těchto otázek dotýká pouze povrchně.

Jedním z hlavních cílů nařízení REACH měla být podpora alternativních metod, testy na zvířatech by měly být prováděny až jako poslední možnost. ECHA, Evropská komise a členské státy však dle našeho názoru tyto zásady nedodržují. ECHA slibovala „inteligentní“, na vědecké bázi založený přístup, vrátila se však ke konzervativní, byrokratické toxikologii. V některých oblastech zaznamenáváme rutinní doplňkové požadavky na testy na zvířatech, téměř úplnou nečinnost při zamítání návrhů testů na zvířatech a nedostatečnou snahu ze strany Komise či ECHA prosazovat již existující alternativní metody.
V reakci na zprávu Komise předkládá ECEAE níže uvedená vlastní zjištění týkající se provádění nařízení REACH:

Agentura ECHA, odpovědná za uplatňování REACH:

ECHA pojala svou roli v předcházení zbytečných testů na zvířatech nedostatečně a dle našeho názoru protiprávně, svou funkci při zamítání návrhů testování na zvířatech plní jen ve velmi omezené míře. Zpráva uvádí, že „Dosud nebyl zamítnut žádný návrh testu na základě informací třetí strany“.

ECHA neprosazuje alternativní metody a zaujímá stále konzervativnější a bezdůvodně byrokratický postoj k požadavkům na dodatečné testy na zvířatech.

Zpráva konstatuje, že ECHA byla dostatečně transparentní, avšak v reakci na požadavky nevládních organizací dále zlepšila přístup k informacím a výsledkům svého rozhodování.

Důvěra zainteresovaných stran v proces rozhodování ECHA je nicméně narušována postupy, které jsou uplatňovány kvůli urychlení rozhodování.

Evropská komise:

Komise financuje alternativní metody prostřednictvím podpory ECVAM (Evropského centra pro validaci alternativních metod), rámcových projektů (jako např. ALXR8, SEURAT a OSIRIS) a EPAA (Evropského partnerství pro alternativní přístupy k testům na zvířatech) s rozpočtem, který zřejmě převyšuje celkový rozpočet členských států (podle zprávy šlo o 330 milionů EUR za poslední 4 roky).

Komise nicméně nejedná dostatečně rychle a rozhodně při prosazování alternativ (dokonce ani těch, které jsou již vyvinuté a schválené) a nezajišťuje jejich používání bezprostředně po jejich schválení. Týká se to např. rozšířené jednogenerační studie reprodukční toxicity (EOGRTS) nebo modely pro testování kožní dráždivosti na rekonstruované lidské pokožce. Zpráva konstatuje, že je třeba udělat více pro prosazování používání alternativních metod.

Komise dlouhodobě selhává v objasnění vztahu mezi nařízením REACH, které požaduje testy na zvířatech, a směrnicí o kosmetice, která zakazuje testování chemických látek na výrobu kosmetiky na zvířatech. Průmysl je ponechán v nejistotě a my jsme zklamáni, že tento problém dosud nebyl vyřešen.

Členské státy:

Členské státy jako celek selhávají v investování do alternativních metod pro REACH, ať již formou prosazování existujících alternativních metod, nebo financování jejich vývoje. V roce 2010 představovala podle zprávy celková výše investic do alternativ něco přes 8 mil. EUR ve všech 27 členských zemích, což je zanedbatelná částka.

Členské státy evidentně nemají na procesu REACH konzistentní a spravedlivý podíl; několik hlasitých členských států, které mají obecně konzervativní postoj k otázkám toxikologie, má v procesu rozhodování dominantní postavení.

Členské státy projevují malý zájem o prosazování REACH a směrnice 2010/63, která se vztahuje k testům na zvířatech. Ta stanovuje, že nesmí být prováděny testy na zvířatech, pokud je k dispozici schválená alternativní metoda.

Průmysl:

Pouze 2% testů, které byly zaregistrovány v r. 2010, byly nově prováděné testy na zvířatech. Ještě je příliš brzy, ale zdá se, že průmysl za toto první období v maximální míře zamezil testům na zvířatech.

Většina chybějících údajů byla zjištěna metodou read-across (kdy je vlastnost chemické látky odvozena z vlastnosti jiné látky s podobnou strukturou). ECHA nicméně namítá, že tento přístup často nebyl dostatečně odůvodněn, což sníží důvěryhodnost dat pro další použití.

ECEAE odhaduje, že 37% nových testů na zvířatech (které spotřebovaly přibližně 200 000 zvířat), bylo provedeno zbytečně – buď preventivně bez předložení návrhu testů, bez zohlednění toho, že již existují schválené alternativy, nebo navzdory tvrzení ECHA, že testy není třeba provádět.

Je třeba, aby průmysl investoval do větší propagace alternativních přístupů a zajistil, aby si i menší společnosti v termínech do r. 2013 a do r. 2018 uvědomily svou povinnost používat alternativní metody a zamezily testům na zvířatech všude, kde je to možné.

Více informací:

www.svobodazvirat.cz/novinky/prvni-testovani-na-zviratech-v-ramci-reach-schvaleno.htm

www.svobodazvirat.cz/novinky/prvni-registrace-reach-uzavrena-az-jeden-milion-zvirat-muze-muze-byt-zabit.htm

www.svobodazvirat.cz/novinky/eceae-se-snazi-zachranit-tisice-zvirat-pred-testy-v-ramci-narizeni-reach.htm

www.svobodazvirat.cz/novinky/eceae-bojuje-proti-pozadavku-evropske-agentury-pro-chemicke-latky-provest-kruty-test-na-kralicich.htm

www.svobodazvirat.cz/novinky/chemicka-legislativa-reach-jaka-je-situace.htm

www.eceae.org/en/what-we-do/campaigns/reach

Info prevzaté z newslettra Svobody zvířat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..