O novele zákona o veterinárnej starostlivosti a jej výhodách i nevýhodách hovorí tlačová správa Slobody zvierat z dňa 17. januára 2012, ktorú vám dnes prinášam. Sú v nej spomenuté i zaujímavé veci ohľadom významu povinnej identifikácie zvierat – mačiek a psov mikročipom.

Od 1.11. 2011 nadobudla účinnosť novela zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ktorá určuje obciam povinnosť zabezpečiť odchyt voľne sa pohybujúcich psov po obci.

Okrem toho novela ďalej určuje, že odchyt zvierat môže byť vykonaný len odborne spôsobilou osobou (nestačí všeobecný živnostenský list, ale potvrdenie o absolvovaní odborného odchytového kurzu).

Novela má takto obmedziť pôsobenie šarhov, ktorí zvieratá neodborne odchytávajú a likvidujú nezákonným spôsobom, umožniť návrat zvierat k majiteľom a tak znížiť počty nezaopatrených zvierat v uliciach.
Prvé skúsenosti Slobody zvierat však ukazujú, že mnohé obce o tejto povinnosti nevedia. Preto sa SZ rozhodla v najbližších dňoch rozposielať všetkým obciam dotazníky, v ktorých ich budeme informovať o účinnosti tejto novelizácie a zároveň obce požiadame o informácie, ako túto legislatívnu zmenu zabezpečujú alebo plánujú zabezpečovať.

Počty zvierat v uliciach môže výrazne znížiť dôsledná registrácia a evidencia zvierat, trvalé označenie zvierat mikročipom, ktoré slúži ako nezameniteľná identifikácia a umožňuje každé zviera 100% priradiť k majiteľovi. To umožní vyvodzovať osobnú zodpovednosť voči nedbanlivým majiteľom psov.

„Je nám jasné, že obciam a mestám vznikla ďalšia povinnosť bez kompenzácie zo strany štátu. Avšak práve vďaka dôslednému označovaniu zvierat a ich evidencii možno náklady spojené s odchytom a ustajnením strateného zvieraťa potom žiadať od majiteľa späť.
Takýto spôsob má aj preventívny účinok a učí majiteľov väčšej zodpovednosti za svoje zvieratá, čo opäť pomôže znížiť stavy túlavých zvierat.“, hovorí Romana Březinová, inšpektorka Slobody zvierat.

Sloboda zvierat má vypracovaný program, ktorý má starostom obcí pomôcť problémy s túlavými zvieratami riešiť a ponúka ho obciam aj na svojich stránkach tu.

Odoborné odchytové kurzy zabezpečuje napr. Inštitút veterinárneho lekárstva Košice.
Viac informácií a úplné znenie zákona s novelizáciou tu.

Kontakt:
Romana Březinová, 0903 454 179, inspektorba@gmail.com
———————————————————————————————————–
SLOBODA ZVIERAT, Mlynské Nivy 37, 821 09 Bratislava, www.slobodazvierat.sk, Tel. 02/16187

Zdroj tlačovej správy tu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..