Nedávno som publikoval prvý článok o tom, kde v televízii môžeme vidieť mačky a aj sa o nich niečo dozvedieť. Nebolo toho bohužiaľ veľa. Práve teraz som si však na mušku zobral printové médiá , ktoré u nás vychádzajú. A ako je to s mačkomilými témami? Opäť je to bieda.

Slovenská ročenka mačiek – MAČKY
S chovom mačiek som začal v roku 2005 a vtedy u mňa prepukol aj nesmierny hlad po informáciách ohľadom ich chovu a starostlivosti. Ako prvá sa mi dostala do rúk Slovenská ročenka mačiek – MAČKY. V tom období šlo o I. ročník a vychádzala ako samostatná príloha magazínu chovateľa – mesačníka pre všetkých milovníkov zvierat. Vydával ho MM press, spol. s.r.o. Časopis vyšiel ku koncu roka a a stál vtedy 59 SK. V editoriále časopis predstavila známa osobnosť mačacieho života PaedDR. Soňa Ivánková, ktorá v tom čase pôsobila ako predsedníčka Ústrednej odbornej komisie chovateľov a milovníkov mačiek, medzinárodná posudzovateľka pre perzské a exotické mačky a ako členka redakčnej rady Magazínu chovateľa. Časopis nebol veľmi objemný, ale obsahoval zaujímavosti zo sveta mačiek, rady o stravovaní, niečo z histórie chovu a tiež novinky o plemenách a výstavách.
Photobucket
Druhé číslo vyšlo o rok neskôr, (opäť) pod šéfredaktorskou taktovkou Ing. Karola Kováča. Obsahovalo rovnaké rubriky a kvalita ostala nezmenená. Ak sa nemýlim, tretie vydanie sa už nekonalo. Čo sa stalo netuším, ale ani osud Magazína chovateľa sa mi vypátrať nepodarilo (ten v súčasnosti už tiež nefunguje).

Ročenka MAČKY
V roku 2007 sa na scéne objavila novinka – Ročenka MAČKY. Vydávalo ju myett, spol. s.r.o. a šéfredaktorom bol Ing. Karol Kováč. Dá sa teda usudzovať, že šlo o pokračovanie, alebo nadviazanie na Slovenskú ročenku mačiek. Ročenka MAČKY mala však úplne nový dizajn, grafiku i prevedenie a to na veľmi vysokej úrovni. Jej cena bola 75 SK. Obsahová kvalita zostala zachovaná a čitateľ si mohol nájsť zaujímavosti zo sveta, reportáže, rady o stravovaní a starostlivosti, no a samozrejme PR články a kopu inzercie. Číslo bolo ale opäť veľmi skromné.

O rok neskôr, opäť v zime, vyšlo druhé vydanie, rovnako pod taktovkou Ing. Kováča. Opäť zostalo po formálnej stránke na vysokej úrovni no obsahovo to bolo slabšie. Mali sme možnosť nahliadnuť do chovateľskej stanice, prečítať si reportáž zo svetovej výstavy mačiek a niečo málo sme sa dozvedeli o starostlivosti o kastrovanú mačičku, či o chovateľských organizáciách.
Photobucket
Hoci v Ročenke 2008 figuroval inzerát o možnosti zabezpečenia inzercie pre Ročenku 2009, tak myslím, že k jej vydaniu nakoniec neprišlo. Kontaktoval som aj vydavateľa, kde mi sľúbili, že ma budú o vydaní informovať, ale nestalo sa tak. Predpokladám teda, že druhé číslo bolo aj posledným.

MOJA MAČKA
Prvým samostatným časopisom venovaným iba mačkám sa stal trojmesačník MOJA MAČKA. Prvé číslo vyšlo v roku 2007. Za jeho vydaním stojí občianske združenie Moja Mačka a náklad a tlač bolo pod hlavičkou Veda, vydavateľstva SAV. Šéfredaktorkou bola ďalšia známa osobnosť mačacie sveta u nás PhDr. Mária Máliková.
Časopis vychádzal raz za tri mesiace, stál 59 SK (1,96 €) a v roku 2009 cena stúpla na 2,20 €. Po formálnej stránke si zachoval svoj vysoký štandard.
Každé číslo bolo nabité novými informáciami rozdelenými do pravidelných rubrík:
– reportáž z chovateľskej stanice,
– človek a mačka,
– profil plemena,
– etológia,
– alternatívne metódy,
– radíme začiatočníkom,
– vo svetle vedy,
– osobnosti a ich mačky,
– zo sveta,
– z domova,
– z histórie,
– správanie,
– chov a výstavy,
– výživa a zdravie,
– u veterinára,
– mačky v núdzi.
Časopis samozrejme obsahoval aj inzerciu chovateľských staníc, PR články o nových produktoch či službách a reklamy najväčších hráčov na trhu s produktami pre mačky.
Priestor v ňom pravidelne dostali i organizácie zaoberajúce sa riešením situácie opustených a nechcených mačiek a mačiek na ulici, ako napríklad občianske združenie Mačky SOS.

časopis Moja Mačka a Lola

Bohužiaľ po viac ako štyroch rokoch aj tento časopis ohlásil koniec svojej kariéry. Slovenskí milovníci mačiek tak prídu o ďalší cenný zdroj informácií 🙁
V liste, ktorý je vložený v aktuálnom čísle 04/2011 šéfredaktorka PhDr. Mária Máliková vysvetľuje rozhodnutie ukončiť tlačenú formu časopisu. Vďaka neutešenej ekonomickej situácii si už podľa jej slov nemôžu dovoliť časopis ďalej udržať. Fanúšikovia však nemusia zúfať. V liste sa ďalej píše, že kolektív združenia uvažuje nad novými možnosťami ako pokračovať. Nové informácie budú zverejnené na oficiálnej stránke časopisu.

Stále je však možné doobjednať si niektoré z vydaných čísel časopisu. Ja mám všetky a vrelo ich odporúčam aj vám! 🙂
Na FB stránke sa však v nedeľu 04.12.2011 objavila informácia, že platobné podmienky a cena predplatného na rok 2012 budú známe a zverejnené v novom roku 2012.
Takže som trošku zmätený ako to vlastne s časopisom je a bude.
Počkáme teda a uvidíme!

Pes a mačka
V súčasnosti má k mačkám a mačkomilým témam najbližšie (z aktívne vychádzajúcich a na trhu etablovaných periodík) odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov Pes a mačka. Áno, nie je síce kompletne orientovaný na problematiku mačiek, ale aj tie tu majú značný priestor. Hold, my mačkári si vyberať nemôžeme, keď sme tak málo početná skupina a nevieme si poriadne vydobiť svoje miesto aj na mediálnom trhu.

Časopis Pes a mačka je na trhu už 11 rokov a za ten čas prešiel mnohými zmenami. Ja som sa k nemu dostal len pomerne nedávno. Časopis ma veľmi peknú a prepracovanú grafickú úroveň a kvalitný dizaj. Vychádza raz mesačne (okolo 28 dňa v mesiaci) za cenu 1,66 €. Zástupcom odbornej redakcie je PhDr. Zoja Csóková, PhD. a šéfredaktorom prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc.
Kollby a časopis Pes a mačka
Zaujímavosťou časopisu je, že využíva publikácie chovateľov, ktorí takýmto spôsobom odovzdávajú informácie, skúsenosti, rady či postrehy ďalším. To je aj jedna z vecí, ktorú mám veľmi rád, lebo nech si človek už prečíta čokoľvek v odbornej literatúre či knihe, prax a skúsenosti konkrétneho človeka to nenahradí. Okrem toho si myslím, že človek sa najlepšie učí na konkrétnom príklade, konkrétneho človeka a zvieraťa. Hoc teória je tiež fayn.
V časopise teda nájdete príspevky od profesionálnych chovateľov, odborníkov z oblasti etológie zvierat, veterinárov i milovníkov mačiek.
Značný priestor je venovaný ochrane zvierat a združeniam, organizáciám i jednotlivcom v tomto smere aktívnym, čo je obrovské plus, lebo zvyšovať povedomie o tejto problematike je neustále dôležité. Zvlášť teraz, keď Zákon na ochranu zvierat ostal ležať pred parlamentom.
V každom čísle, mimo iného, nájdete aj každý mesiac jeden článok venovaný mickám z mojej produkcie. 🙂

Pes PLUS
Absolútnou novinkou na slovenskom mediálnom trhu je mesačník Pes Plus z vydavateľstva SPOLOČNOSŤ 7 PLUS. Prvé číslo 12/2011 je aktuálne v predaji za cenu 1,49 €. Má menší formát, ale za to takmer 100 strán. Ako prezrádza jeho názov, základom sú príspevky o psoch, no slovíčku PLUS naznačuje, že tu priestor dostanú i iné druhy zvierat, vrátane mačiek. Úprimne priznávam, že som si ho ešte celý nestihol podrobne preštudovať, ale už na prvý pohľad oceňujem jeho grafické spracovanie. V aktuálnom čísle sa nachádza článok o ragdollkách, bezoároch, kŕmení mačiek, toalete a ich gravidite.
Photobucket

Planéta zvierat
Len minulý týždeň som na pulte s časopismi objavil mesačník Planéta zvierat – časopis pre všetkých chovateľov a milovníkov zvierat. Ide vlastne o slovenskú mutáciu českého časopisu Planeta zvířat. Časopis vychádza raz mesačne za cenu 2,40 € a je skutočne venovaný všetkým zvieratkám. Tým pádom tam majú mačky naozaj silnú konkurenciu a pomerne málo miesta.
Photobucket


Naše kočky

Myslím, že nič zásadné som nevynechal a tak sa môžem presunúť k zahraničným časopisom venovaným mačkám. Tu by som sa zastavil len pri jednom a to však absolútne zásadnom – mesačníku Naše Kočky našich západných susedov. Je to plnohodnotný časopis, ktorý pokrýva celé spektrum mačacích tém. Vychádza každý mesiac a to za pomerne prijateľnú cenu 2,49 €. Pre slovákov je prístupnejšie celoročné predplatné, ktoré je zabezpečené cez spoločnosť Magnet Press Slovakia za 23,50 €. Šéfredaktorom je Zdeněk Corgoň, ktorý v minulosti spolupracoval aj na ročenke Mačky 2007 a patrí medzi známe české „mačacie“ osobnosti.

Hoc, čo sa týka grafiky , dizajnu a kvality papiera časopis nevyniká, jeho obsah je však nadpriemerný! Za úroveň časopisu hovorí jeho 15 ročná história a veľmi dobré postavenie na trhu. Mimo iné je to ďalší dôkaz vyššej úrovne chovateľstva mačiek (i všeobecne) v Českej republike. Časopis vydáva vydavateľstvo MINERVA CZ a je to mutácia nemeckého časopisu OUR CATS. Aj napriek tomu obsahuje mnoho aktuálnych a lokálnych informácií, správ, rozhovorov či reportáží.

Pravidelné rubriky mesačníka:
– zaujímavosti,
– z ciest,
– portrét plemena,
– chov (predstavovaného plemena z predošlej kategórie),
– mačky okolo nás,
– správanie,
– pomáhame,
– život s mačkou,
– chov,
– výstavy,
– test 1,
– veterinárna poradňa – výživa
– mačkovité šelmy,
– príbeh z ordinácie,
– život s mačkou,
– rozhovor,
– súťaže a hádanky,
– výživa,
– test 2,
– zberateľské kartičky.

Časopis je nabitý informáciami a rozhodne si na svoje príde milovník mačiek, vystavovateľ i ten najnáročnejší chovateľ. Časopis každému odporúčam, zvlášť teraz, keď jediný slovenský časopis ohlásil zánik! Je škoda, že podobný na Slovensku nemáme a v najbližšom období ani asi mať nebudeme 🙁 !
Photobucket
Vo svete je tradícia chovateľsky orientovaných časopisov naozaj veľmi silno zakorenená. Ide ruku v ruke s rozvojom chovateľstva samotného. V okolitých krajinách je bežné, že vychádzajú aj 2-3 odborné časopisy o mačkách a to už od desiatky rokov, niektoré dokonca od počiatku 50. rokov minulého storočia. Silné zastúpenie majú mačky v mediálnom trhu Nemecka, Anglicka, Francúzska , USA či Japonska.
Na Slovensku máme rozhodne čo dobiehať, takže bežme!:)

A aké časopisy si kupujete vy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..